• tay-co-thuy-luc-HSD33B

  HSD 033B

  Mã sản phẩm:   HSD 33B Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   196 * 68 * 31mm Chiều rộng cửa tối đa:   750-1000mm Trọng lượng cửa tối đa:   50kg
 • tay-co-thuy-luc-huisda-hsd-051

  HSD 051

  Mã sản phẩm:   HSD 051 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   148 * 38 * 57mm Chiều rộng cửa tối đa:   550-800mm Trọng lượng cửa tối đa:   35kg
 • Tay-co-thuy-luc-HSD061.062

  HSD 061/062

  Mã số sản phẩm:   HSD 061/062 Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   177 * 40 * 64mm / 205 * 43 * 70mm Chiều rộng cửa tối đa:   650-900mm / 850-1100mm Trọng lượng cửa tối đa:   45kg / 65kg
 • Tay-co-thuy-luc-HSD061.062

  HSD 071/072

  Số hiệu:   HSD 071/072 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   177 * 40 * 64mm / 205 * 43 * 70mm Chiều rộng cửa tối đa:   650-900mm / 850-1100mm Trọng lượng cửa tối đa:   45kg / 65kg
 • Tay-co-thuy-luc-HSD080

  HSD 080

  Mã sản phẩm:   HSD 080 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   178 * 40 * 65mm Chiều rộng cửa tối đa:   550-1000mm Trọng lượng cửa tối đa:   50kg
 • Tay-co-thuy-luc-HSD082.082D

  HSD 082 / 082D

  Số hiệu:   HSD 082 / 082D Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   206 * 45 * 69 Xử lý bề mặt:   bạc, vàng, đen hoặc màu tùy chỉnh theo yêu cầu
 • tay-co-HSD083

  HSD 083

  Mã sản phẩm:   HSD 083 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   231 * 51 * 73mm Chiều rộng cửa tối đa:   1100-1400mm Trọng lượng cửa tối đa:   120kg
 • Tay-co-HSD1000

  HSD 1000

  Mã sản phẩm:   HSD 1000 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   215 * 52 * 44mm Chiều rộng cửa tối đa:   700-900mm
 • Tay-co-HSD2000.2100

  HSD 2000 / 2100

  Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   227 * 61 * 49mm Chiều rộng cửa tối đa:   700-1000mm / 900-1200mm Trọng lượng cửa tối đa:   65 / 85kg
 • tay-co-thuy-luc-HSD33A

  HSD 33A

  Mã sản phẩm:   HSD 33A Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   196 * 48,5 * 37mm Chiều rộng cửa tối đa:   750-1000mm Trọng lượng cửa tối đa:   50kg
 • HSD 380

  Mã sản phẩm:   HSD 380 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   275 * 78 * 31mm Chiều rộng cửa tối đa:   800-1050mm Trọng lượng cửa tối đa:   60kg
 • Tay-co-HSD390

  HSD 390

  Mã sản phẩm:   HSD 390 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   220 * 78 * 31mm Chiều rộng cửa tối đa:   900-1200mm Trọng lượng cửa tối đa:   70kg