• khoa-cua-HSD 592A

  HSD 592A

  Mã sản phẩm:   HSD 592A Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   160 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592AF

  HSD 592AF

  Mã sản phẩm:   HSD 592AF Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   160 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592B

  HSD 592B

  Mã sản phẩm:   HSD 592B Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   160 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592C

  HSD 592C

  Mã sản phẩm:   HSD 592C Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   160 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592D

  HSD 592D

  Mã sản phẩm:   HSD 592D Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   69 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592DF

  HSD 592DF

  Mã sản phẩm :   HSD 592DF Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   87 * 84mm Chất liệu :   Thép không gỉ, 304 # thép không gỉ
 • Khoa-cua-kinh-HSD 593AF

  HSD 593AF

  Mẫu :   HSD 593AF Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   118 * 64mm Chất liệu :   Thép không gỉ, 304 # thép không gỉ
 • khoa-cua-kinh-HSD 593B

  HSD 593B

  Mẫu :   HSD 593B Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   118 * 64mm Chất liệu :   Thép không gỉ 、 304 # Thép không gỉ
 • tay-khoa-cua-kinh-huisda-HSD_593AF

  HSD 593D

  Mẫu :   HSD 593D Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   66 * 64mm Chất liệu :   Thép không gỉ, 304 # thép không gỉ
 • khoa-cua-kinh-HSD 812B

  HSD 812B

  Mẫu :   HSD 812B Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   150 * 70mm Chất liệu :   Thép không gỉ, 304 # thép không gỉ
 • khoa-cua-kinh-HSD812C

  HSD 812C

  Mẫu :   HSD 812C Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   150 * 70mm Chất liệu :   Thép không gỉ, 304 # thép không gỉ
 • Khoa-cua-kinh-HSD 812CR

  HSD 812CR

  Mẫu :   HSD 812CR Thương hiệu :   Huisda / LANGN Kích thước :   150 * 70mm Chất liệu :   Stee không gỉ, 304 # thép không gỉ