• kep-cua-010R-kep-duoi

  HSD 010R – kẹp dưới

  Mã sản phẩm:   HSD 010R Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   164 * 51 * 33mm Chất liệu chính:   tấm sắt kéo, 201 # Xử lý bề mặt:   chải, sáng
 • kep-cua-HSD020-kep-tren

  HSD 020 – kẹp trên

  Mã sản phẩm:    HSD 020R Thương hiệu:    Huisda Kích thước:    164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác, 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt cát, bề mặt gương
 • Kep-cua-HSD030R-kep-tren

  HSD 030R – kep trên

  Mã sản phẩm:   HSD 030R Thương hiệu:    Huisda Kích thước:   164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác, 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt cát, bề mặt gương
 • kep-cua-HSD040R

  HSD 040R

  Mã sản phẩm:   HSD 040R Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   218 * 106 * 51mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác, 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt cát, bề mặt gương