• kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-2

  HSD 010 – 2

  Mã sản phẩm:   HSD 010-2 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   Theo sản phẩm thực tế
 • Kẹp-cua-HSD010B-kẹp-duoi

  HSD 010 B – kẹp dưới

  Mã sản phẩm:   HSD 010B Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   1645133mm Vật liệu chính:   hợp kim nhôm, 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát, vàng titan, vàng sa khoáng, v.v. hoặc màu tùy chỉnh theo yêu cầu
 • kep-cua-lech-tam-HSD010S.R

  HSD 010 S/R

  Mã sản phẩm:   HSD 010S / R Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   hợp kim nhôm, 304 #
 • Kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-1

  HSD 010-1

  Mã sản phẩm:   HSD 010-1 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   kích thước phong cách Doma
 • kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-10

  HSD 010-10

  Số mô hình:   HSD 010-10 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   Theo sản phẩm thực tế
 • Kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-11

  HSD 010-11

  Mã sản phẩm:   HSD 010-11 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   Theo sản phẩm thực tế
 • kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-4

  HSD 010-3

  Mã sản phẩm:   HSD 010-3 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   Theo sản phẩm thực tế
 • kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-4

  HSD 010-4

  Mã sản phẩm:   HSD 010-4 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   Theo sản phẩm thực tế
 • Kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-5

  HSD 010-5

  Mã sản phẩm:   HSD 010-5 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   Theo sản phẩm thực tế
 • kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-6

  HSD 010-6

  Mã sản phẩm:   HSD 010-6 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   13 * 13
 • kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-8

  HSD 010-8

  Mã sản phẩm:   HSD 010-8 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   Theo sản phẩm thực tế
 • kep-cua-bang-thep-khong-gi-HSD 010-9

  HSD 010-9

  Mã sản phẩm:   HSD 010-9 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   Theo sản phẩm thực tế
 • kep-cua-HSD010C-Kep-duoi

  HSD 010C – kẹp dưới

  Mã sản phẩm:   HSD 010C Thương hiệu:   Huisda Kích thước:      164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   hợp kim nhôm, 201 # Xử lý bề mặt: bề mặt cát, bề mặt gương
 • kep-cua-HSD010C-Kep-duoi

  HSD 010D – kẹp dưới

  Mã sản phẩm:   HSD 010D Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   sắt tấm, 201 # Xử lý bề mặt:   chải, sáng
 • kep-cua-010R-kep-duoi

  HSD 010R – kẹp dưới

  Mã sản phẩm:   HSD 010R Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   164 * 51 * 33mm Chất liệu chính:   tấm sắt kéo, 201 # Xử lý bề mặt:   chải, sáng
 • kep-cua-HSD010S.L

  HSD 010S/L

  Mã sản phẩm:   HSD 010S / L Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   hợp kim nhôm, 304 #
 • Kẹp cửa bằng thép không gỉ HSD 020-3

  HSD 020 – 3

  Mã sản phẩm:   HSD 020-3 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   đường kính 12/15
 • kep-cua-HSD020-kep-tren

  HSD 020 – kẹp trên

  Mã sản phẩm:   HSD 020B Thương hiệu:   Huistar Kích thước:   164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   hợp kim nhôm, 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát, vàng titan, vàng sa khoáng, v.v. hoặc màu tùy chỉnh theo yêu cầu
 • kep-cua-HSD020-kep-tren

  HSD 020 – kẹp trên

  Mã sản phẩm:    HSD 020R Thương hiệu:    Huisda Kích thước:    164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác, 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt cát, bề mặt gương
 • kep-cua-lech-tam-HSD020S.L

  HSD 020 S/L

  Mã sản phẩm:   HSD 020S / L Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   164 * 51 * 33mm Vật liệu chính:   hợp kim nhôm, 304 #