• ban-le-am-san-hsd-220b

  HSD 220

  Mã sản phẩm:   HSD 220 Thương hiệu:   Huishida Kích thước:   270 * 134 * 49mm Chiều rộng cửa tối đa:   900mm Trọng lượng cửa tối đa:   90kg Góc mở tối đa:   120 ° Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ hai giai đoạn
 • ban-le-am-san-hsd-220b

  HSD 220B

  Mã sản phẩm:   HSD 220B Thương hiệu:   Huishida Kích thước:   270 * 134 * 49mm Chiều rộng cửa tối đa:   900mm Trọng lượng cửa tối đa:   85kg Góc mở tối đa:   120 ° Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ hai giai đoạn
 • ban-le-am-san-huisda-hsd-220c

  HSD 220C

  Mã sản phẩm:   HSD 220C Thương hiệu:   Huishida Kích thước:   270 * 134 * 49mm Chiều rộng cửa tối đa:   850mm Trọng lượng cửa tối đa:   80kg Góc mở tối đa:   120 ° Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ hai giai đoạn
 • ban-le-am-san-huisda-hsd-230

  HSD 230

  Mã sản phẩm:   HSD 230 Thương hiệu:   Huishida Kích thước:   270 * 134 * 49mm Chiều rộng cửa tối đa:   850mm Trọng lượng cửa tối đa:   105kg Góc mở tối đa:   120 ° Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ hai giai đoạn
 • ban-le-âm-sàn-huisda-hsd-2300

  HSD 2300

  Mã sản phẩm:   HSD 2300 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   322 * 130 * 42mm Chiều rộng cửa tối đa:   1300mm Trọng lượng cửa tối đa:   120kg Góc mở tối đa:   120 ° Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ hai giai đoạn
 • ban-le-am-san-hsd-2400

  HSD 2400

  Mã sản phẩm:   HSD 2400 Thương hiệu:   Huishida Kích thước:   322 * 130 * 42mm Chiều rộng cửa tối đa:   1300mm Trọng lượng cửa tối đa:   150kg Góc mở tối đa:   120 ° Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ   hai giai đoạn
 • ban-le-am-san-hsd-320

  HSD 320 / 320V

  Mã sản phẩm:    HSD 320 / 320V Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   313 * 215 * 50mm Vật liệu chính:   gang + 304 # thép không gỉ Trọng lượng cửa tối đa:   135kg Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ hai giai đoạn
 • ban-le-am-san-hsd-630

  HSD 630

  Mã sản phẩm:   HSD 630 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   290 * 134 * 56mm Chiều rộng cửa tối đa:   1000mm Trọng lượng cửa tối đa:   110kg Góc mở cửa tối đa:   120 ° Điều khiển tốc độ: Điều khiển tốc độ hai tầng
 • ban-le-am-san-hsd-80

  HSD 70/80

  Mã sản phẩm:   HSD 70/80 Thương hiệu:   Huishida Kích thước:   358 * 105 * 60mm Vật liệu chính:   sắt + 304 # thép không gỉ Trọng lượng cửa tối đa:   220 / 300kg Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ   hai giai đoạn
 • HSD 7315V

  Mã sản phẩm:   HSD 7315V Thương hiệu:   Huishida Kích thước:   358 * 105 * 60mm Vật liệu chính:   gang + 304 # thép không gỉ Trọng lượng cửa tối đa:   90-135kg Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ   hai giai đoạn
 • ban-le-am-san-huisda-hsd-8600

  HSD 8600/8600V/8800

    Mã sản phẩm:   HSD 8600 / 8600V / 8800 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   290 * 150 * 68mm Vật liệu chính:   gang + 304 # thép không gỉ Trọng lượng cửa tối đa:   130 / 210kg Kiểm soát tốc độ: kiểm soát tốc độ hai giai đoạn