• Ban-le-cabin-HSD-601

  HSD 601 – Bản lề cabin tắm

  Mã sản phẩm:   HSD 601 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   80 * 37mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác Chiều rộng cửa tối đa:   700mm Trọng lượng cửa tối đa:   35kg  
 • Ban-le-cabin-HSD-602

  HSD 602 – Bản lề cabin tắm

  Mã sản phẩm:   HSD 602 Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   80 * 37mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác Chiều rộng cửa tối đa:   700mm Trọng lượng cửa tối đa:   35kg  
 • Ban-le-cabin-huisda-HSD-603

  HSD 603 – Bản lề cabin tắm

  Mã sản  phẩm:   HSD 603 135 ° Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   80 * 37mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác Chiều rộng cửa tối đa:   700mm Trọng lượng cửa tối đa:   35kg
 • ban-le-cabin-huisda-hsd-604

  HSD 604 – Bản lề cabin tắm

  Mã sản phẩm:   HSD 604 180° Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   80 * 37mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác Chiều rộng cửa tối đa:   700mm Trọng lượng cửa tối đa:   35kg
 • Ban-le-cabin-HSD-605

  HSD 605 – Bản lề cabin tắm

  Mã sản phẩm:   HSD 605 90 ° Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   80 * 37mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác Chiều rộng cửa tối đa:   700mm Trọng lượng cửa tối đa:   35kg
 • Ban-le-Cabin-tăm-HSD-612

  HSD 612 – Bản lề cabin tắm

  Mã sản phẩm :   HSD 612 Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   90 * 55mm Chất liệu :   Thép không gỉ Chiều rộng cửa :   800mm Trọng lượng cửa :   50kg Hoàn thiện :   Satinl và các màu khác hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu.
 • Ban-le-cabin-tam-HSD-612A

  HSD 612A – Bản lề cabin tắm

  Mã sản phẩm :   HSD 612A Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   90 * 55mm Chất liệu :   Thép không gỉ Chiều rộng cửa :   800mm Trọng lượng cửa :   50kg
 • ban-le-cabin-huisda-hsd-613

  HSD 613 – Bản lề cabin tắm

  Mã sản phẩm :   HSD 613 90 ° Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   90 * 55mm Chất liệu :   Thép không gỉ Chiều rộng cửa :   800mm Trọng lượng cửa :   50kg
 • ban-le-cabin-huisda-hsd-616

  HSD 616 – Bản lề cabin tắm

  Mã sản phẩm:   HSD 616 135 ° Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   90 * 55mm Vật liệu chính:   thép không gỉ đúc chính xác Chiều rộng cửa tối đa:   800mm Trọng lượng cửa tối đa:   50kg