• khoa-cua-kinh-khong-duc-lo-HSD 501A.B-can-mo-lo

  HSD 501A+B

  Mã sản phẩm:   HSD 501A + B (cần mở lỗ) Thương hiệu:   Hui Shida Lonnie Kích thước:   5363mm Vật liệu chính:   304 # thép không gỉ Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát, vàng titan, vàng sa khoáng, v.v. hoặc màu tùy chỉnh theo yêu cầu Phạm vi ứng dụng:   thích hợp sử dụng cho cửa kính cường lực dày 8-10mm
 • khoa-cua-khong-duc-lo-HSD 542A.B

  HSD 542A+B

  Mã sản phẩm:  HSD 542A + B Thương hiệu:  Huistar / Lonnie Kích thước:   87 * 107mm Vật liệu chính:  304 # thép không gỉ Xử lý bề mặt:  bề mặt gương, bề mặt cát, vàng titan, vàng sa khoáng, hoặc màu tùy chỉnh theo yêu cầu. Phạm vi ứng dụng: thích hợp sử dụng cho cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm.
 • khoa-cua-kinh-huisda-hsd-543

  HSD 543 A+B

  Mã sản phẩm:   HSD 543A+B Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   87 * 107mm Vật liệu chính:   304 # thép không gỉ Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát, vàng titan, vàng sa khoáng, v.v. hoặc màu tùy chỉnh theo yêu cầu Phạm vi ứng dụng:   thích hợp sử dụng cho cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm
 • khoa-cua-kinh-khong-duc-lo-HSD 570

  HSD 570

  Mã sản phẩm:  HSD 570 Thương hiệu:  Huistar / Lonnie Kích thước:  98 * 71mm Vật liệu chính:  201 # / 304 # Xử lý bề mặt:  bề mặt gương, bề mặt cát Phạm vi ứng dụng:  Thích hợp cho cửa kính cường lực mở quay 2 cánh mở quay 1 mặt và phù hợp với cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm. Tính năng chính:   Không cần kính biên mở
 • Khoa-cua-kinh-khong-duc-lo-HSD 570A

  HSD 570A

  Mã sản phẩm:   HSD 570A Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   98 * 71mm Vật liệu chính:   201 # / 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát Phạm vi ứng dụng:   Thích hợp cho cửa kính cường lực mở quay 2 cánh mở quay 1 mặt và phù hợp với cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm. Tính năng chính:   Không cần kính biên mở
 • khoa-cua-kinh-khong-duc-lo-HSD 572A

  HSD 572A

  Mã sản phẩm:   HSD 572A Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   88 * 65mm Vật liệu chính:   201 # / 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát Phạm vi ứng dụng:   Thích hợp cho cửa kính cường lực mở quay 2 cánh mở quay 1 mặt và phù hợp với cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm. Tính năng chính:   Không cần kính biên mở
 • khoa-cua-kinh-khong-duc-loHSD 580

  HSD 580

  Mã sản phẩm:   HSD 580 Thương hiệu:   Hui Shida Lonnie Kích thước:   9871mm Vật liệu chính:   201 # 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát Phạm vi ứng dụng:   Thích hợp cho cửa kính cường lực mở quay 2 cánh mở quay 1 mặt và phù hợp với cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm. Tính năng chính:   Không cần kính biên mở
 • Khoa-cua-kinh-khong-duc-lo-HSD 580A

  HSD 580 A+B

  Mã sản phẩm:   HSD 580A Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   98 * 71mm Vật liệu chính:   201 # / 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát Phạm vi ứng dụng:   Thích hợp cho cửa kính cường lực mở quay 2 cánh mở quay 1 mặt và phù hợp với cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm. Tính năng chính:   Không cần kính biên mở
 • Khoa-cau-kinh-khong-duc-lo-HSD 582

  HSD 582

  Mã sản phẩm:   HSD 582 Thương hiệu:   Hui Shida Lonnie Kích thước:   8865mm Vật liệu chính:   201 # 304 # Xử lý bề mặt:  bề mặt gương, bề mặt cát Phạm vi ứng dụng:  Thích hợp cho cửa kính cường lực mở quay 2 cánh mở quay 1 mặt và phù hợp với cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm. Tính năng chính:   Không cần kính biên mở
 • khoa-cua-kinh-khong-duc-lo-HSD 582

  HSD 582A

  Mã sản phẩm: HSD 582A Thương hiệu:  Huistar / Lonnie Kích thước: 88 * 65mm Vật liệu chính: 201 # / 304 # Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát Phạm vi ứng dụng:  Thích hợp cho cửa kính cường lực mở quay 2 cánh mở quay 1 mặt và phù hợp với cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm. Tính năng chính:  Không cần kính biên mở
 • Khoa-cua-kinh-khong-duc-lo-HSD 590A.B

  HSD 590 A+B

  Mã sản phẩm:   HSD 590A + B Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   109 * 68mm + 52 * 68mm Vật liệu chính:   304 # thép không gỉ Xử lý bề mặt:   bề mặt gương, bề mặt cát, vàng titan, vàng sa khoáng, v.v. hoặc màu tùy chỉnh theo yêu cầu Phạm vi ứng dụng:   thích hợp sử dụng cho cửa kính cường lực có độ dày 10-12mm
 • khoa-cua-HSD 592A

  HSD 592A

  Mã sản phẩm:   HSD 592A Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   160 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592AF

  HSD 592AF

  Mã sản phẩm:   HSD 592AF Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   160 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592B

  HSD 592B

  Mã sản phẩm:   HSD 592B Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   160 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592C

  HSD 592C

  Mã sản phẩm:   HSD 592C Thương hiệu:   Huistar / Lonnie Kích thước:   160 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592D

  HSD 592D

  Mã sản phẩm:   HSD 592D Thương hiệu:   Huisda Kích thước:   69 * 84mm Vật liệu chính:   thép không gỉ, 304 #
 • khoa-cua-kinh-HSD 592DF

  HSD 592DF

  Mã sản phẩm :   HSD 592DF Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   87 * 84mm Chất liệu :   Thép không gỉ, 304 # thép không gỉ
 • Khoa-cua-kinh-HSD 593AF

  HSD 593AF

  Mẫu :   HSD 593AF Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   118 * 64mm Chất liệu :   Thép không gỉ, 304 # thép không gỉ
 • khoa-cua-kinh-HSD 593B

  HSD 593B

  Mẫu :   HSD 593B Thương hiệu :   Huisda Kích thước :   118 * 64mm Chất liệu :   Thép không gỉ 、 304 # Thép không gỉ