• tay-nam-cua-huisda-HSD-329

  HSD 329

  Mã sản phẩm:   HSD 329 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-331

  HSD 331

  Mã sản phẩm :   HSD 331 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-332

  HSD 332

  Mã sản phẩm:   HSD 332 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm  
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-333

  HSD 333

  Mã sản phẩm:   HSD 333 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-334

  HSD 334

  Mã sản phẩm:   HSD 334 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-336

  HSD 336

  Số mô hình:   HSD 336 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 10mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-337

  HSD 337

  Mã sản phẩm:   HSD 337 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 10mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-338

  HSD 338

  Mã sản phẩm:   HSD 338 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 10mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-339

  HSD 339

  Mã sản phẩm:   HSD 339 Thương hiệu:   Huisda Chất liệu:   Thép không gỉ Kết thúc:   Thép không gỉ đánh bóng, thép không gỉ sa tanh Phù hợp:   Phù hợp với độ dày kính: 8 ~ 10mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-340

  HSD 340

  Mã sản phẩm:  HSD 340 Thương hiệu:  Huisda Vật liệu chính:  thép không gỉ Xử lý bề mặt:  ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:  độ dày kính 8 ~ 10mm
 • tay-nam-cua-huisda-hsd-341

  HSD 341

  Mã sản phẩm:   HSD 341 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-341A

  HSD 341A

  Mã sản phẩm:   HSD 341A Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-341B

  HSD 341B

  Mã sản phẩm:   HSD 341B Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-341C

  HSD 341C

  Mã sản phẩm:   HSD 341C Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-342-1

  HSD 342

  Mã sản phẩm:   HSD 342 Thương hiệu:    Huisda Chất liệu:   Thép không gỉ  
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-343

  HSD 343

  Mã sản phẩm  :   HSD 343 Thương hiệu :   Huisda Chất liệu :   Thép không gỉ Kết thúc :   Thép không gỉ đánh bóng, thép không gỉ sa tanh Phù hợp :   Phù hợp với độ dày kính: 8 ~ 15mm Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-344

  HSD 344

  Mã sản phẩm:   HSD 344 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-345

  HSD 345

  Mã sản phẩm:   HSD 345 Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-345A

  HSD 345A

  Mã sản phẩm:   HSD 345A Thương hiệu:   Huisda Vật liệu chính:   thép không gỉ Xử lý bề mặt:   ánh sáng gương, chà nhám Phạm vi ứng dụng:   độ dày kính 8 ~ 15mm
 • tay-nam-cua-huisda-HSD-346

  HSD 346

  Mã sản phẩm :   HSD 346 Thương hiệu :   Huisda Chất liệu :   Thép không gỉ Kết thúc :   Thép không gỉ đánh bóng, thép không gỉ sa tanh Phù hợp :   Phù hợp với độ dày kính: 8 ~ 15mm